DERNEK HAKKINDA

Biyodizel Sanayi Derneği, sektörü temsil eden sanayici ve iş insanları tarafından 2009 yılında, Anayasa ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş bir dernek olup, kar amacı gütmeksizin ve gönüllü olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Biyodizel Sanayi Derneği, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar ile tanımlanan biyodizel üretim sektöründe EPDK’ dan lisans alarak faaliyet gösteren biyodizel üretimi lisanslı şirketlerin sektör bütünlüğü içinde temsil edilmesini amaçlar.

Biyodizel Sanayi Derneği, biyodizel üretim süreçleri ile ilgili insan ve çevre sağlığını korumak için alınması gereken teknik ve idari önlemleri inceler ve hayata geçmesini sağlamaya yönelik çalışır. Bununla birlikte piyasaya arz edilen biyodizelin geçerli kalite standartlarına uygunluğunun sağlanmasını hedefler.

Üyelerini sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda temsil eden Biyodizel Sanayi Derneği, petrol, alternatif diğer yakıtlar ve ilişkili sektörlerin uygulamadaki sorunlarını araştırarak gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda, resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunur. Biyodizel Sanayi Derneği, Türkiye ve Dünya’daki sektörel gelişmeleri takip ederek, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile sektörel konularda işbirliği yaparak, görüş oluşturur.