24.01.2023

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Türkiye Enerji Zirvesi’nde

Antalya’da düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi Biyodizel Sanayi Derneği Özel Oturumu’nda sürdürülebilir havacılık yakıtlarını konuşmak üzere ulusal ve uluslararası kurumların temsilcileri bir araya geldi.  Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları (THY) ve Tüpraş’ın temsil edildiği özel oturumda son 1 yıl içerisinde sürdürülebilir havacılık yakıtları ile ilgili Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ele alındı. Moderasyonun Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı tarafından yürütüldüğü zirvede, sürdürülebilir havacılık yakıtlarında yerli üretim fırsat ve potansiyelleri değerlendirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı Biyoenerji Analisti Jeremy Moorhouse çevrimiçi katıldığı zirvede,  2040 yılı net zero hedefi için sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kritik rolüne vurgu yaptı. 2040 yılı hedefleri doğrultusunda toplam havacılık yakıtı tüketiminin %50’sinin sürdürülebilir havacılık yakıtlarından karşılanması ihtiyacının doğacağını dile getiren Moorhouse  gelecek senaryoları incelendiğinde biyoyakıt kullanımının yıllar içerisinde  kara yolu ulaşımından havacılık sektörüne doğru kaymasını beklediklerini dile getirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Çevre Koordinatörlüğü’nden katılan Emre Zaimoğlu ise sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla ilgili dünyada uygulanan regülasyonlar ve Türkiye için politika seçeneklerini değerlendirdi. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Talimatının yakın zamanda yürürlüğe gireceğine dikkat çeken Zaimoğlu, bu talimat kapsamında tüm uçak işleticileri için Türkiye kalkışlı uluslararası uçuşlarda Saf zorunlu kullanım oranlarının belirleneceğinin altını çizdi.

Tüpraş ve Türk Hava Yolları Hedeflerini Açıkladı

Türk Hava Yolları’nın SAF kullanımı ve emisyon azaltım uygulamaları hakkında bilgi veren Türk Hava Yolları Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürü Deniz Daştan, 2022 yılının Şubat Ayı’nda ilk biyoyakıt karışımlı uçuşlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında THY olarak öncü uygulamalar ile emisyon azaltımı sağladıklarını vurgulayan Daştan, sürdürülebilir havacılık yakıtları kullanımında rekabet avantajı yaratacak şekilde yerli üretimin önemini dile getirerek THY olarak bu kapsamda gerçekleştirilecek projeleri desteklerini söyledi.

Tüpraş’ın 2030 yılında 400 bin ton sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim kapasitesi hedefini açıklamasının ardından Tüpraş adına zirveye katılan Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlar Ökten, Tüpraş olarak sürdürülebilir havacılık yakıtlarında lider olma hedeflerini bir kez de zirvede dile getirdi. Dünya’da önde gelen Türk havacılık sektörünün rekabetini arttıracak bu yatırımın aynı zamanda ülkemiz için ithal ikamesi yaratarak cari açığı engelleyen ve güçlü paydaş ilişkiler ile tedarik güvencesi veren yönlerine değinen Öktan, katılımcılara detaylı olarak bilgi verdi.

Yerli Mikro-Jet Ar-Ge Çalışmaları Ele alındı

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında yerli hammadde ve üretim potansiyellerinin öneminin  vurgulandığı zirvede, Boğaziçi  Üniversitesi tarafından yürütülen Biyoekonomi Odaklı Gelişim için Entegre Biyorafineri Konsepti (Independent) Projesi hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Berat Z. Haznedaroğlu’nun proje kapsamında kurulan Avrupa’nın ilk karbon-negatif biyorafinerisi  bilgi verdiği sunumunda, alg biyoteknolojileri ve proje hedefleri değerlendirildi.