24.01.2023

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı; “Biyodizel Sektörü Olarak Pandemi Öncesi Dönemin Üretim Rakamlarını Geçmiş Bulunuyoruz.”

Biyodizel Sanayi Derneği Bülteni 1. Sayısını sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.  Türkiye biyoyakıt sektöründeki gelişmelerin ve sektördeki farklı paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin yer alacağı bültenin yıl içerisinde her çeyrek dönemde 1 kez  ilgili çevrelere ulaştırılmasını hedefliyoruz. 

2022 yılının hemen başında tırmanan uluslararası gerginlikler ve savaş ortamı dünya enerji politikalarında köklü değişikliklere gidilmesine yol açtı ve enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gündeme getirdi. Önümüzdeki yıllarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımları daha yüksek sesle konuşmaya devam edecek. Bu yönüyle yerli ve sürdürülebilir hammadde kullanılarak üretilen biyoyakıtların öneminin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Yaratılan ithal ikamesi, istihdam potansiyeli ve yerli kaynaklar ile yenilenebilir enerji dönüşümüne sağladığı katkılar, sadece kara yolu ulaşımı için değil deniz ve hava yolu ulaşımında da kritik bir rol oynayacak.

Türkiye biyodizel sektörü 2022 yıllında başta akaryakıt sektörü olmak üzere tarım ve atık sektörünü etkileyen küresel ve yerel ölçekteki gelişmelerin etkisine rağmen pandemi öncesi dönemin üretim rakamlarını geçti. 2022 yılı Aralık sonu itibariyle biyodizel üretim miktarının  130 milyon litreye ulaştığı biliniyor.  Sektörde planlı talep ve öngörülebilirliği destekleyen koşulların oluşumu doğrudan üretimde artışı tetikliyor. Biyodizel sektöründeki üretim artışı aynı zamanda daha fazla kullanılmış yemeklik yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasına da imkan sağlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kullanılmış yemeklik yağlardan üretilen biyodizel için getirdiği misli sayım düzenlemesinin etkisi ile 2022 yılında yaklaşık 40 milyon litre kullanılmış yemeklik yağın toplanarak biyodizele dönüştürüldüğü tahmin ediliyor. 

Yine son bir yılda özellikle sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında ülkemizde önemli adımlar atıldığını biliyoruz. Kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün de iş birliği ile mevzuatsal zemin oluşturuldu. Özel sektörden önümüzdeki yıllara ilişkin birer birer yatırım kararları açıklanıyor. Tüm bu gelişmeler, ülkemiz için ciddi bir fırsatın doğru zamanda değerlendirileceğinin sinyallerini veriyor. 

2023 yılı kuşkusuz ülkemizde biyoyakıtların özellikle de sürdürülebilir havacılık yakıtlarının daha fazla konuşacağımız bir yıl olacak. Hammadde alanında ar-ge projelerinin hayata geçtiği, mevcut üretim tesislerinin yıl boyu üretimi ile sürdürülebilir büyümenin gerçekleştiği ve teknoloji dönüşümü ile inovasyona yönelik adımların atıldığı bir yıl olmasını diliyorum.